Muziek terug in het Onderwijs

Muziek legt verbindingen

Wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen dat muziek een positieve invloed heeft op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen. Muziek zou een positieve invloed hebben op o.a. het IQ, op de leerprestatie, op woordanalyse en op spraakklanken. Maar onderzoekers geven ook aan dat dit komt doordat muziekonderwijs een schoolse activiteit is. Hierbij worden vaardigheden als concentratie en discipline getraind. Bij kinderen die musiceren wordt de verbindingsbalk tussen de beide hersenhelften groter. De hersenhelften gaan daardoor beter met elkaar communiceren.
Fijne motoriek, gehoor en lichamelijke onafhankelijkheid zijn een paar aspecten die kinderen trainen bij het musiceren. Vanuit mijn eigen ervaringen en uit evaluaties van leerkrachten blijkt vooral dat de sociale en muzikale ontwikkelingen tijdens een muziekproject als zeer positief worden ervaren. Net als samenspel, het luisteren naar elkaar, respect voor elkaar hebben en de dynamiek die soms in bepaalde groepen aanwezig is. Flink oefenen en werken naar een eindvoorstelling, resulteert iedere keer weer in een fantastisch concert waar het plezier en enthousiasme vanaf straalt. En dat is voor de leerlingen misschien wel het belangrijkste aspect.

Muziekregelingen voor scholen

Impuls voor Cultuureducatie

Muziekonderwijs is niet voor alle scholen vanzelfsprekend. Een project van bijvoorbeeld 15 weken waarbij drie muziekdocenten met instrumenten op een school aanwezig zijn, is kostbaar. Niet elke school kan dit in hun lespakket opnemen. Gelukkig wordt er op dit moment veel gedaan in Nederland om het muziekonderwijs te stimuleren. Hiervoor zijn er verschillende fondsen beschikbaar. Zo is er het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij hebben op dit moment een aantal regelingen waarvan scholen gebruik kunnen maken. Eén van deze regelingen is de Impuls Muziekonderwijs. Bij deze regeling kan de school een aanvraag doen voor subsidie. De scholen bepalen zelf met welke instelling(en) zij willen samenwerken. Een andere regeling die binnenkort weer van start gaat is de CMK regeling. CMK staat voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Het doel van deze regeling is het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs.

Kunstwerkwaar ik coördinator ben voor het scholenteam, werkt nauw samen met Cultuurmij Oost. Cultuurmij Oost betrekt kunstenaars en culturele instellingen bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg, bedrijven en gemeenten.
Voor meer informatie kunt u terecht op de desbetreffende sites.